PROJECT DETAIL

โครงการ: แอปเปิล คอนโด สุขุมวิท-แบริ่ง

ประเภทอาคาร: คอนโดมิเนียม จำนวน 2 ตึก สูง 7 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง: ซอยแบริ่ง 34 จังหวัดสมุทรปราการ

มูลค่างานก่อสร้าง: 86,000,000.00 บาท

เจ้าของโครงการ: บริษัท สายัณห์มณี เพลซ จำกัด