PROJECT DETAIL

โครงการ: Phothalai Mice Center

ประเภทอาคาร: ปรับปรุงภูมิทัศน์(landscape)

สถานที่ก่อสร้าง: สถาบันโพธาลัย ซ.โยธินพัฒนา3 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม บางกะปิ

มูลค่างานก่อสร้าง: 33,400,000.00 บาท

เจ้าของโครงการ: บริษัท โพธารา จำกัด