PROJECT DETAIL

โครงการTHE SEA-CRET HUAHIN
ประเภทอาคารอาคารจอดรถ
สถานที่ก่อสร้างตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
มูลค่างานก่อสร้าง45,000,000 บาท
เจ้าของโครงการบริษัท สวัสดี โปรดักชั่น จำกัด