PROJECT DETAIL

โครงการThe Regent Cha-am
ประเภทอาคารงานก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
สถานที่ก่อสร้างต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ โฮเต็ล จำกัด