PROJECT DETAIL

โครงการ: ริเวอร์ตัน เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

ประเภทอาคาร: อาคาร พักอาศัย 8 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง: สุขุมวิท 13 กรุงเทพ

มูลค่างานก่อสร้าง: 76,000,000 บาท

เจ้าของโครงการ: บริษัท ริเวอร์ตัน จำกัด