PROJECT DETAIL

โครงการ: โรงแรม ลี การ์เดนส์

ประเภทอาคาร: โรงแรมขนาด 13 ชั้น 72 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง: อ. หาดใหญ่ สงขลา

มูลค่างานก่อสร้าง: 34,500,000 บาท

เจ้าของโครงการ: บริษัท ลี การ์เดนส์ จำกัด