PROJECT DETAIL

โครงการBlueberries Hills Residence
ประเภทอาคารอาคาร คสล.7 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
สถานที่ก่อสร้างหมู่ 10 ซอยแบริ่ง34 ถ.สุขุมวิท107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
มูลค่างานก่อสร้าง84,000,000 บาท
เจ้าของโครงการบริษัท พีรญา เพลส จำกัด