PROJECT DETAIL

โครงการ: อาคารสำนักงาน 5 ชั้น

ประเภทอาคาร: อาคารสำนักงาน 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง: พหลโยธิน กรุงเทพฯ

มูลค่างานก่อสร้าง: 13,500,000 บาท

เจ้าของโครงการ: บริษัท มอนตี้ แอนด์ ท็อทโก จำกัด