PROJECT DETAIL

โครงการVALA (Regent Cha-am)
ประเภทอาคารโรงแรมและรีสอร์ท
สถานที่ก่อสร้างถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ โฮเต็ล จำกัด