PROJECT DETAIL

โครงการ: เมอร์ลิน ทาวเวอร์

ประเภทอาคาร: คอนโดมิเนียม 16 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง: เขตยานนาวา กรุงเทพ

มูลค่างานก่อสร้าง: 112,000,000 บาท

เจ้าของโครงการ: บริษัท เมอร์ลินเเทรเวลเซอร์วิส จำกัด