PROJECT DETAIL

โครงการ: โรงแรม แอล เด เชอราตัน

ประเภทอาคาร: โรงแรมขนาด 14 ชั้น 220 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง: อ. หาดใหญ่ สงขลา

มูลค่างานก่อสร้าง: 34,027,642 บาท

เจ้าของโครงการ: บริษัท หลุงกัง วานิช จำกัด