PROJECT DETAIL

โครงการปรับปรุงโรงแรมชั้น 1 ชั้น 2 และชั้นใต้ดิน
ประเภทอาคารอาคารคสล. 7 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
สถานที่ก่อสร้างซอยแบริ่ง 34 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการบริษัท พีรญา เพลส จำกัด