PROJECT DETAIL

โครงการอาคารพานิชย์และที่พักอาศัยสูง 3 ชั้น 5 ชั้น
ประเภทอาคารอาคารพานิชย์และที่พักอาศัยสูง 3 ชั้น 5 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง88/9 ทางหลวงชนบท ส.ค.5031 ต.โคกขาม อ.สมุทรสาคร
เจ้าของโครงการบจก.พีเอ็น มารีน แอสเสท