Billionaireconstruction

Previous
Next
Blueberries Hills Residence

Blueberries hills Residence

โครงการ : Blueberries Hills Residence
ประเภทอาคาร : อาคาร คสล.7 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 10 ซอยแบริ่ง34 ถ.สุขุมวิท107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
มูลค่างานก่อสร้าง : 84,000,000 บาท
เจ้าของโครงการ : บริษัท พีรญา เพลส จำกัด

Comments

  • English ไทย