Billionaireconstruction

Blueberries Hills Residence

Blueberries hills Residence

โครงการ :Blueberries Hills Residence
ประเภทอาคาร :อาคาร คสล.7 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง :หมู่ 10 ซอยแบริ่ง34 ถ.สุขุมวิท107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
มูลค่างานก่อสร้าง :84,000,000 บาท
เจ้าของโครงการ :บริษัท พีรญา เพลส จำกัด
  • English ไทย