Billionaireconstruction

[email protected]

BAANKAMPU@ASOKE

โครงการ :[email protected]
ประเภทอาคาร :อาคารพาณิชย์ ค.ส.ล. 2ชั้น 1หลัง
สถานที่ก่อสร้าง :แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มูลค่างานก่อสร้าง :41,488,623.53 บาท
เจ้าของโครงการ :บริษัท ณพรรณ 2015 จำกัด
  • English ไทย